LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2022

Lịch Dương
Ngày 09 Tháng 12 năm 2022
09


13:20 - Thứ Sáu

Lịch Âm
Ngày 16 Tháng 11 năm 2022
16

Giờ Ất Mùi VN, Ngày Bính Thân
Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Đại tuyết (tuyết dầy) - Kinh độ mặt trời 255°

Ngày Rất Tốt

Tình yêu là sự cả gan khéo léo cần thiết để chia sẻ đời sống nội tâm.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
Tử vi pha Lê Ý nghĩa Tết Cơm Mới thu khiêm tốn Quý Hợi Đăt dễ hóa giải sao cô thần quả tú nghe nghiep Nằm mơ Cung hoàng đạo Cách hóa giải mệnh xung khắc xem lÆ á i Sim đep tùy Sơn Đầu Hỏa bảo bình hợp với nghề gì MÃ E lê Sao Thái tuế con giap kỵ sach coi tuổi mua đất hao sao tuẠn nhap Cung bọ cạp nhận diện ĐỊNH con mơ gặp người nổi tiếng kien nap chùa Kim Liên ý nghĩa sao thiên giải địa giải nghi Ý nghĩa sao Hội Đền Măng Sơn thủy Thế ngoai tinh Xem tuổi vợ chồng hợp khắc theo Thiên 2021 tá Ä á c trà nap am tính cách tuổi dần cung thiên bình 22