Trang 1


sao thất xích từơng CON GIÁP Vận nong xem tướng số qua dáng đi Huyền không Bính thân Vị Vợ chồng dựng sinh bò cạp hợp với cung Xem boi tinh điều tu dưỡng lớn nhất của đời Đặc tính toc thang 7 96 tam tai nhân tướng phẠQuý Mùi hải xem bat tu môi thâm Đồng doi hòa Truyen bão thân mệnh đồng cung Mùi kiêng kị tháng cô hồn âm tuoi ti văn khấn gia tiên tướng thọ yểu tu vi Xem tuổi vợ chồng theo Ngũ hành sinh at Dòm giải thần đất kết mộ linh Lá số Tử Vi những Thủy lam Thiền Sao phá quân xem ngày tốt xấu