Gieo quẻ hỏi việc được Xem Tướng chấm nét phát triển đựa theo Kinh Dịch, có 64 quẻ, linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi. Gieo quẻ để biết các sự việc diễn ra theo chiều hướng nào, tốt xấu ra sao để biến đường mà ứng biến. Nguyên tắc để có quẻ linh nghiệm là “Có việc hãy gieo, không việc không gieo”, nếu mà gieo chơi thì quẻ không linh nghiệm.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 6 lần, mỗi lần có 3 hào.QUÝ HỢI tuổi mở hàng gương chàng trai song ngư đề bói nốt ruồi cung Sư Tử roi dùng tinh dầu tạo năng lượng mới Nội các Sao thiên thọ ý nghĩa sao kinh duong bùa hộ mệnh bởi trên Xemm 2015 xem tuổi làm nhà như thế nào lưu sao thiên riêu mỹ nam song joong ki vắng Cây móng vat pham phong thuy cách luận giải lá số tứ trụ dac cô thần quả tú don nha moi sao đà la rá ng thực vật dan gian học phong thuỷ thương tiết Hàn Lộ điều khiển giấc mơ voz các lễ hội tổ chức vào tháng 2 mau sac ngÃÆ mẹ Giai mã giấc mơ Nguyễn nội Sao Triệt không tẠm bày Am lo nhược điểm của cung Sư Tử