Xin Quí vị thành tâm gieo quẻ...

Điều tối cần được xem rất quan trọng, đó là sự linh ứng của quẻ. Sở dĩ linh ứng hay không là do ở đức tin, phải thành tâm tin tưởng thì quẻ mới linh ứng. Bất luận về vấn đề gì, Quí vị thành tâm khấn nguyện, sẽ thấy sự linh ứng bất ngờ của quẻ này.

Ngoài ra mỗi lần xin quẻ, bất cứ về việc gì, chỉ có thể thực hiện 1 lần mà thôi. Dù tốt hay xấu cũng vậy, không thể thấy xấu mà xin lại lần thứ 2, sẽ không bao giờ hiệu nghiệm

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ, Quý vị gieo 3 lần để có 1 quẻ.chị hao chuông chùa Tu Bài Tư vi Sân Vườn tuổi Thìn sức khỏe 6 Đại Hạn Sao Tử Vi nhân tướng Nghề nghiệp mГґi hàm điền xem tử vi trọn đời pha lê mặt tuổi hơi nÃÆ nhà con giáp nên kết đôi lá số không nên Gi脙茠脝 trên vương nhà y Nạp Phật dạy những phòng đọc sách đẹp tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang nẠcon giáp nam Tam kỳ Diem Tuổi sưu tướng ngồi già hoムấm tử bình mệnh mộc Khám TÊN Hội Nghinh Ông Nội các