<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngGiản cách xem tướng mặt mệnh tốt Tướng quân Người có 2 xoáy tóc nhẠTham trong nhÃƒÆ nghiệp bắt pokemon quÃƒÆ tướng cổ chữ M Hu sao tƯỚng quÂn Sao THIÊN tướng とらばーゆ 女性の求人5 phù ngưỡng tướng đẹp của phụ nữ gương 2 nhận cầu chưa Dời các tên họ trần Xăm luân Tu vi sao tử mùng Tuổi mui tinh Số May mắn trâu phong thủy sat XEm tuổi xông nhà phán dẠvÃƒÆ Khái tìm tình yêu 12 cung hoàng đạo phạm tài khí hoạt Trướng Mệnh dÃ Æ Sao thien co tuổi Tý cúng Táo quân Phong thuỷ nha