NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 06/2023

Lịch Dương
1
Tháng 06

Lịch Âm
14
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 1/06/2023 nhằm Ngày 14/04/2023 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 06

Lịch Âm
15
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 2/06/2023 nhằm Ngày 15/04/2023 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 06

Lịch Âm
16
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 3/06/2023 nhằm Ngày 16/04/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 06

Lịch Âm
17
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 4/06/2023 nhằm Ngày 17/04/2023 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 06

Lịch Âm
18
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 5/06/2023 nhằm Ngày 18/04/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 06

Lịch Âm
19
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 6/06/2023 nhằm Ngày 19/04/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 06

Lịch Âm
20
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 7/06/2023 nhằm Ngày 20/04/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 06

Lịch Âm
21
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 8/06/2023 nhằm Ngày 21/04/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 06

Lịch Âm
22
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 9/06/2023 nhằm Ngày 22/04/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 06

Lịch Âm
23
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 10/06/2023 nhằm Ngày 23/04/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 06

Lịch Âm
24
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 11/06/2023 nhằm Ngày 24/04/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 06

Lịch Âm
25
Tháng 04

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 12/06/2023 nhằm Ngày 25/04/2023 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 06

Lịch Âm
26
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 13/06/2023 nhằm Ngày 26/04/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 06

Lịch Âm
27
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Tư Ngày 14/06/2023 nhằm Ngày 27/04/2023 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 06

Lịch Âm
28
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Năm Ngày 15/06/2023 nhằm Ngày 28/04/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 06

Lịch Âm
29
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 16/06/2023 nhằm Ngày 29/04/2023 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 06

Lịch Âm
30
Tháng 04

Ngày Cực Tốt

Thứ Bảy Ngày 17/06/2023 nhằm Ngày 30/04/2023 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 06

Lịch Âm
01
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 18/06/2023 nhằm Ngày 01/05/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 06

Lịch Âm
02
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 19/06/2023 nhằm Ngày 02/05/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 06

Lịch Âm
03
Tháng 05

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 20/06/2023 nhằm Ngày 03/05/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 06

Lịch Âm
04
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 21/06/2023 nhằm Ngày 04/05/2023 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 06

Lịch Âm
05
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 22/06/2023 nhằm Ngày 05/05/2023 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 06

Lịch Âm
06
Tháng 05

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 23/06/2023 nhằm Ngày 06/05/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 06

Lịch Âm
07
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 24/06/2023 nhằm Ngày 07/05/2023 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 06

Lịch Âm
08
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 25/06/2023 nhằm Ngày 08/05/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 06

Lịch Âm
09
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 26/06/2023 nhằm Ngày 09/05/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 06

Lịch Âm
10
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 27/06/2023 nhằm Ngày 10/05/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 06

Lịch Âm
11
Tháng 05

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 28/06/2023 nhằm Ngày 11/05/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 06

Lịch Âm
12
Tháng 05

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Năm Ngày 29/06/2023 nhằm Ngày 12/05/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 06

Lịch Âm
13
Tháng 05

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 30/06/2023 nhằm Ngày 13/05/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Mậu Ngọ, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết
Xem Tiếp


tet doan ngo hoa giuong cung ma kết hơp với cung nào Nhà Ở cằm Huong nha phụ nữ ngày nay có thực sự vất vả mi xem dai han テδス chăn chấm điểm tên cho con theo phong thủy cụ phong thuỷ 1975 mông đàn ông cắn chiều cao cửa nhà theo phong thủy cay phong mÃ Æ chỉnh mẹo tâm linh Thuy tướng người Sao Thiên việt không nên tặng tinh yeu XONG DAT DAU NAM ngôn tranh cà sao bach ho Bính dần những SAO TU mơ thấy dòng sông Luận về sao Liêm Trinh yeu que quan am mơ thấy mặt trời cong on cha me tư không Số May mắn Bói tình yêu theo ngày sinh Ki mai thuoc Cách kê giường hợp phong thủy để có TAM HOP Sao thiên giải giao To nham thổ Cong viec đăng tuổi Mão cung Kim ngưu tuổi Hợi Bá ƒ