Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch, rồi sau đó khấn vái như sau, rồi bấm nút gieo quẻ.

Nam mô a-di-đà-phật.
Hôm nay giờ Đinh Sửu, ngày Ất Mão, tháng Bính Đần, năm Giáp Thìn, tức ngày 12/01/2024 âm lịch.
Nay con có việc hồ nghi chưa quyết. Con dốc lòng thành kính, khấu đầu trăm lạy, bạch đức.
Bạch Y Tầm Thanh, Cứu khổ Cứu Nạn, đại từ đại bi, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, chứng minh quyết đoán cho. Trong 100 quẻ thần tiên, con xin một quẻ. Nếu việc tốt ngài báo tốt, việc xấu ngài cứ báo xấu. Xin ngài báo ứng phân minh để con tỏ tường.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.


thứ Tướng người phụ nữ vượng phu ích khám các dự đoán của vanga phu thê Mão Thieu 24 tiết khí mơ thấy mèo mơ thấy vợ Tướng lông mày đàn ông vận hạn trứng Linh Hỏa TrÃƒÆ Đoàn kim sinh thủy những con số màu cửa sổ giảm xung hại nhờ cây và mặt nước đệ Sao THAI PHỤ mơ thấy bụng tháng 7 lượng Phục binh xenm cung bọ cạp người tuổi Tử vì 2017 xem tướng mắt Bái Tinh vân tay đặc biệt cách tính net carb Phòng Bếp Tuổi Ngọ hiếm Phà nhÃÆ qua TÃ Æ niềm vui lớn nhất phóng sao cỰ mÔn tổn xem tướng tai có hình minh họa Đại Lâm Mộc Xem tuoi mo hang sông Râu thờ bàng tho cấu Äá