Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!sao thiÊn tƯỚng đàn ông Thờ Tam đa lam nhà long TÊN Thân Sao Quan Đới táo quân vương Hội Thôn Ngọc Lịch tẾt mơ thấy bố phong thủy vượng đào hoa tăng QuÃƒÆ Sao Bênh Phù cung mệnh giờ quan sát ý nghĩa sao phượng các 13 binh Tâm o cuoc song bÃ Æ giâc mơ dinh mao bộ bàn ăn phòng bếp sinh ngày nhâm dần 12 chòm sao hoàng đạo muon ĐẶT TÊN Năm 1950 NGAY HOANG DAO mệnh bàn Đặc tuỏi Sao Đại hao tao Bát tự chồng tảo danh vọng đừng bức bột Cây شبكة الشيعة العالمية nhã³m 4 xử nữ ĐIÊM