Gieo Quẻ Dịch Số

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng
“Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.

(Quẻ dịch sẽ không linh nếu quý vị không thành tâm...hoặc đùa cợt khi xin.)

Trình Gieo Quẻ Dịch Mớitùy lấy chồng Phật Sao Lộc Tồn Cu Rằm Tháng 7 Đa dâm vàng dự mơ giao hợp Tình duyên phong thủy chùa Giường ngủ gió Mệnh mơ thấy bap ngo Nội tên ở nhà Thần tài tỏi Lễ hội cONG Phong thuỷ nha Æ a tổ tướng ăn uống tuổi Bính Ngọ ph㺠đánh Ma Kết nam chơi game xem mặt đoán ngực Nhị Hắc Ẵm bài trí Mạng cánh Phủ trán cao rộng bính người tuổi thìn mua nhà quá khứ mau trúc mã¹ng của tuổi Tuất ngày húy kị hồ các sao xấu