Bói bài là một trong những hình thức bói truyền thống phổ biến để dự đoán về vận mệnh của mình trong phạm vi thời gian gần trong ngày, Dựa vào số lần xáo bài và lọc bài để chọn ra được ngẫu nhiên các bộ đôi bài trùng nhau hoặc tứ quý để xác định dự đoán các việc sẽ đến ở tương lai gần 24h.

Cách Rút Bài: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay con tên họ..., muốn biếc tỏ tường về sự việc sẽ sảy ra với con trong 24h tới... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút rút bài để gieo quẻ.
Lưu ý: Mỗi ngày chỉ nên hỏi 1 lần.
bốc phệ túi sửu Chòm 10 kinh nghiệm tướng đàn ông lông mày rậm xem số Hội Thanh Sầm Quả tâm phận Sao Trực Phù thành môn bánh dầy bói lông mày Giải mọng 快捷快递查询 快递之家 chiều cao cửa chính cung Bảo Bình Chòm sao nam đào hoa ngá 济å 7 Nhâm con giáp phát đại tài tướng lông mày ト黛サ dùng bởi Tính cách ảnh hưởng đến sự nghiệp sao triỆt Kết XÔNG ĐẤT Xem hình dáng tai Kỷ mùi Vũ khuc Dưỡng Quý Sửu văn khấn Phụ nữ Sao Thai Duong sát khí Tử Vi Chỉ Nam Giap dân cÃƒÆ Thành đầu Thổ bộ vị Sơn căn sắm mơ thấy mặc quần áo rách Hạn Xác