xãƒæ cung cự giải nhóm máu o nhà tọa tý hướng ngọ Đường 7 tướng mạo đại phú quý TU VI TRON DOI Sao Thiên Phủ cung Tử Tức dân Y nghía Nữ con giáp nhận được sự cưng chiều trồng cây cảnh sân vườn mơ thấy quả quÃ Æ Bính Ngọ phi Máy xem tướng mũi CA ba lo Bốc Phệ sao thiên đồng tướng mạo æŽ ç thánh ngôi nhà phương mở hàng tu vi Nữ con giáp nhận được sự cưng tuổi Tuất miếu mạo hái lộc đôi mắt buồn đẹp nhất hàm răng Tiền bạc ngày thiên phục những nuoi Cung Dậu Sao Phi liêm tham lang Hang Sao Văn Khúc Tắm dat ten cho con động vật sao Cự Môn Tuổi Ngọ