* Nhập ngày sinh theo Dương lịch

Cao Ly Đầu Hình Xem Tuổi Vợ Chồng
Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Người nam Tuổi Kỷ Mùi Người nữ Tuổi Quý Hợi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Kỷ nếu lấy người nữ có chi là Hợi:

Thì ăn ở tâm dầu ý hiệp, nhưng làm ăn có khi thành bại vô chừng, có của phụ ấm cũng hết. Chừng 30 tuổi trở lên mới yên. Vợ chồng chung sống đến già.

Đạo chồng vợ tình thâm nghĩa trọn,.
Chữ nhơn luân chung nhịp sắt cầm..
Chữ chung tình ôm ấp mộng cao thâm,
Quyết níu lấy đôi tâm hồn như một.
Trong dĩ vãng đạo nhơn luân đà cao tột,
Hiện tại nầy ta cố gắng để noi theo.
Nợ ái ân tạo hóa đã sắp bày,
Nên phải sống cho vẹn niềm kim cái.

Xem chi tiết tuổi vợ chồng


tu vi Xem bói nhìn hoa tay để biết bạn sao ta phu Ý nghĩa sao Thiên Trù sao linh tinh tại mệnh con giáp bị tiểu nhân đeo bám Tật Xem huong nha tử vi tháng sinh Đức HÓA Hội Đền Hạ Lũng Xem bởi Sao Tấu thư mệnh xem ngay Sao Thai xương rồng Khí sắc trên mặt khác nhau thì vận tử vi Sao Lực sĩ đường cung bảo bình lạnh lùng sao tử vi Sao Thiên sứ tướng phụ nữ khắc chồng thờ Hội Xã Minh Tập cách đặt tên con theo phong thủy năm 2013 sao triệt không trong lá số tử vi các lễ hội ngày 14 tháng 9 Hội Đền Phò Mã Đền Dẹo đón tử vi trọn đời mơ thấy bị bò cạp cắn vật không nên đốt Thiên Hà Thủy sao liêm trinh Lê Hưng VKD Hội Làng Túy Loan mệnh quý nhân Tham mệnh Thoa xuyen kim sao Quan phù vận mệnh người tuổi Mão Sao giai than tử vi 2014 12 con giáp năm 2018 cách nhận biết đá mắt hổ thật giả tứ linh sao Phá quân Khổng Minh