• Sao Thủy Diệu là sao Phúc lộc nhưng lại là sao xấu đối với nữ, sao chiếu mệnh nữ thì năm đó gặp bất lợi, có tai nạn, không nên qua sông, hạn sông nước.Cách cúng giải hạn hoặc nghênh sao Thủy Diệu, cúng giải hạn sao Thủy Diệu vào thời gian nào, ngày nào, giờ nào, hướng nào?
  • Văn khấn dâng sao giải hạn đầu năm cho sao Thủy Diệu, hướng dẫn chi tiết cách sắm lễ, bày lễ, đặt đèn, cách khấn và cúng sao Thủy Diệu trong năm tốt tươi
  • Người xưa cho rằng mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh. Nếu năm nào sao xấu chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn cầu bình an, mọi tai ách sẽ qua...

Trần thất tinh duyen tháng 11 nghiệp giản hạ thủy hoàng đạo ngón tay trỏ người tuổi tỵ tú trụ HƯỚNG NHÀ thước cửu tử hỏa tinh ma ám SAO HỒNG LOAN Bạch Hổ ÆAND phong thủy bàn làm việc bò cạp Phòng Bếp bẠc là n とらばーゆ女性の求人4 Nội các bừa bộn Chia Xem tướng mặt Ngãi nạp Âm Hội Yên danh nhân khuôn Tuổi mui sẹo Tuoi dần Giấc mơ NGÀY TẾT Ngay tôt Vô Chính Diệu cần hướng nhà gái Vận mệnh Cô Thần Toc Mua nha bố trí giếng trời nói lên văn khấn lễ tốt khóc Y nghia sao Bach ho sao thuỷ diệu