• Hành: Kim Loại: Quý Tinh, Quyền Tinh Đặc Tính: Chức vị, quyền hành, chức vụ, danh tiếng, quần áo tề chỉnh Phụ Tinh. Sao thứ 3 trong ...
  • Sao Sao Quan Đới chủ về công danh, chức vụ, quyền lực, nên thành công trong công danh, chức vụ, thi cử.

vị trí nốt ruồi cây nguyệt quế gia vị chòm sao nữ nốt ruồi ở bụng nói lên điều gì Tài cúng Táo quân nhà Nho Việc Tại Sao PHONG CÁO xem boi chi tay nghe nghiep Tháng 4 cầu tự người tuổi Mão 济南9 nhã³m không nên tặng chỉ sao thiên đồng hãm địa XÁ LỢI PHẤT cây trúc Bï ½ thÃ Æ tài bạch con giáp may mắn trong dịp trung thu phụ nữ áo Huyệt mộ lạy giấc mơ とらばーゆ 女性の求人 túi lúm đồng tiền Thành vũ khuc Quy Hạn Tam Tài ph㺠Sao Dưỡng tài thần sao tham lang Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát mơ thấy Sư Tử とらばーゆ女性の求人4 hướng Phật hiếu nhâm tý m谩潞鹿o Sao quan đới