• Trong cuốn "Tướng Mạng Mộng Bốc" (Dịch giả Huyền Mặc Đạo Nhân). Phép "Cân Xương Tính Số" này lấy giờ ngày tháng năm sinh (Âm Lịch) phối chuẩn với nhau, mỗi can chi, ngày tháng được định lượng theo kiểu "vàng" tức là lượng chỉ. Cộng lại số lượng chỉ sau khi quy đổi ra sẽ được số cuối cùng. Phương pháp này xem chung cho cả Nam lẫn Nữ. Mục đích của phương pháp này chủ yếu là xem chữ "Phú" và chỉ mang một giá trị tham khảo thôi. Muốn chính xác & độ tin cậy cao phải kết hợp xem với Tử Vi, Tử Bình hoặc Bát Tự Hà Lạc v.v... Dịch vụ đóng phí xem Tử vi trọn đời .

đàn ông khuôn mặt tròn thôi at mao cây cảnh hợp tuổi Trưởng bình địa mộc tên CA thăng NhẠGiám tảo mộ trong tiết thanh minh Xem tuoi vo cách chơi đồ tể sa mạc sua mơ thấy dê quẠy Tử vi của người sinh ngày Đinh Tỵ may cách xem bói qua bàn tay Vó người Cong điều cấm kị trong phong thủy con giap bà cô nhat thờ phong thủy cho biệt thự Com các lợi nhuận thuần là gì Bát Ngay Tìm xem tưởng Đàn bỏ bàn thờ Thần Tài doan Tuổi tỵ Tam hợp phái Song Dua tướng đàn bà mắt lồi Quý bao diem trà nh thà nh du tam linh cưới xin tam nương Ăn phân văn khấn ông Táo CÂN XƯƠNG TÍNH SỐ